skip to Main Content

Bertrand Marie
Riaditeľ odboru distribúcie

Ročné skúsenosti v oblasti automobilovej mechaniky, z toho 4 roky vo Volkswagene a 4 roky v Montupet. Tímy, ktoré vedie Bertrand, sú schopné prinášať dômyselné riešenia, čo najlepšie riadiť projekty a dosahovať ciele klientov v oblasti nákladov, kvality a plnenia lehôt.

Bertrand je členom riadiaceho výboru spoločnosti.

Back To Top