skip to Main Content
Bertrand Marie

Bertrand Marie
Riaditeľ odboru distribúcie

Bertrand je v SNECI od roku 1989 a má na starosti činnosť odboru distribúcie a riadenie kľúčových účtov.

Má viac ako 20 rokov skúsenosti v oblasti automobilovej mechaniky, z toho 4 roky vo Volkswagene a 4 roky v Montupet. Tímy, ktoré vedie Bertrand, sú schopné prinášať dômyselné riešenia, čo najlepšie riadiť projekty a dosahovať ciele klientov v oblasti nákladov, kvality a plnenia lehôt.

Bertrand je členom riadiaceho výboru spoločnosti.

Back To Top