skip to Main Content
Ekaterina Shiray - SNECI-RUSS

Ekaterina Shiray
Riaditeľka SNECI RUSS

Ekaterina je zodpovedná za aktivity SNECI v Rusku. S viac ako 15-ročnými pracovnými skúsenosťami v oblasti automobilového priemyslu má Ekaterina rozsiahle skúsenosti v oblasti projektového riadenia tímov a produktov (sourcing, predprodukčná fáza, spustenie výroby vozidiel).

Ekaterina je certifikovanou školiteľkou v oblasti projektového riadenia v automobilovom priemysle a APQP, má praktické skúsenosti v oblasti ANPQP a metód Lean Manufacturing aplikovaných vo výrobe.

Back To Top