skip to Main Content
Hicham Mesmoudi

Hicham Mesmoudi
Riaditeľ SNECI Middle East & Africa

Hicham má viac ako 11 ročné skúseností v automobilovom priemysle v oblasti kvality a Lean manažmentu, po úspešnom pôsobení v spoločnostiach REYDEL Automotive a LEAR Corporation. Je audítorom kvality štandardov VDA 6.3, IATF 16949 a PSA QIP.

Má univerzitný titul v oblasti priemyselnej výroby a integrovaného manažmentu a bakalársky titul v oblasti mechaniky a výrobného inžinierstva.

Back To Top