skip to Main Content

Rusko: SNECI podporuje výrobcov automobilov v prenikaní na ruský tr

  • jún 23, 2015

V Rusku nový dekrét č. 166 kladie výrobcom automobilov podmienku dosiahnutia 60% lokalizácie dodávok príslušenstva a náhradných dielov. Vďaka poznaniu ruského trhu a skúsenostiam s dodávateľmi automobilového vybavenia vysokej kvality, automobilový výrobca si vybral práve spoločnosť SNECI, aby mu zabezpečila ruských dodávateľov. SNECI tak…

Čítaj viac

Schvaľovanie audítorov výrobného procesu FIEV V2

  • apríl 30, 2015

Príručka k auditu výrobného procesu FIEV V2 z júna 2014 nahradila vydanie z roku 2002. Konštruktéri ako PSA a RENAULT potvrdili túto novú príručku a požiadali osobitne o to, aby audítorské správy podľa tejto príručky mohli robiť len schválení audítori. Od apríla 2015 má SNECI…

Čítaj viac

SNECI vymenovaná za dodávateľa auditov kvality pre PSA

  • marec 20, 2015

20. marca 2015 – V rámci programu kvalifikácie nových dodávateľov spoločnosť PSA PEUGEOT CITROEN podpísala so spoločnosťou SNECI dohodu, ktorou určila SNECI za jedného z dodávateľov služieb hodnotenia a školenia dodávateľov PSA PEUGEOT CITROEN. Počas etapy “NSA” (“New Supplier Assessment”), SNECI posúdi priemyselnú efektívnosť výrobných…

Čítaj viac

Guanxi alebo ako dosiahnuť úspech v Číne

  • február 22, 2015

V rámci « Stretnutí na tému zahraničného obchodu », ktoré sa konali 18. novembra 2015 v Lyone, Isabelle Bailly, predsedníčka SNECI, spoločnosti špecializovanej na rozvoj zahraničného obchodu v automobilovom priemysle, porozprávala o skúsenostiach svojej spoločnosti v Číne, v sektore čínskeho automobilového priemyslu, pri okrúhlom stole, kde sa…

Čítaj viac
Back To Top