skip to Main Content

Rozhovor s Isabelle Bailly v časopisoch “Manažér” a “Kapitál”

  • 7 apríla, 2016

V rámci série “Podniky roka” časopisy “Manažér” a “Kapitál” položili niekoľko otázok predsedníčke SNECI, Isabelle Bailly, o službách, ktoré SNECI ponúka klientom automobilového odvetvia. Isabelle Bailly podčiarkla dve hlavné oblasti služieb SNECI: obchodný rozvoj na medzinárodnej úrovni a zlepšovanie priemyselnej výkonnosti. SNECI je…

Čítaj viac

SNECI členom oficiálnej francúzskej delegácie sprevádzajúcej predsedu vlády Manuela Vallsa v Japonsku

  • 15 októbra, 2015

Pri príležitosti otvorenia francúzsko-japonského roka inovácie, Isabelle Bailly, predsedníčka skupiny SNECI, bola členkou delegácie zástupcov podnikov, ktorá sprevádzala predsedu vlády Francúzskej republiky, Manuela Vallsa, s ktorým sa rozprávala o pokrokoch v projektoch SNECI v Japonsku a o založení ACT – Automotive Center for Technology – novej investície…

Čítaj viac
MofCom

MofCOM a SNECI zintenzívňujú svoju spoluprácu

  • 29 septembra, 2015

V rámci propagácie čínskych dodávate ľov automobilového vybavenia vo Francúzsku, pani GAO Yuanyuan, poradkyňa hospodárskeho a obchodného oddelenia veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky, a pani Isabelle Bailly, predsedníčka skupiny SNECI, spolu rokovali o možnostiach posilnenia vzájomnej spolupráce. Po tomto stretnutí minister obchodu Čínskej ľudovej republiky…

Čítaj viac

Guanxi alebo ako dosiahnuť úspech v Číne

  • 22 februára, 2015

V rámci « Stretnutí na tému zahraničného obchodu », ktoré sa konali 18. novembra 2015 v Lyone, Isabelle Bailly, predsedníčka SNECI, spoločnosti špecializovanej na rozvoj zahraničného obchodu v automobilovom priemysle, porozprávala o skúsenostiach svojej spoločnosti v Číne, v sektore čínskeho automobilového priemyslu, pri okrúhlom stole, kde sa…

Čítaj viac
Back To Top