skip to Main Content

Po skončení školenia na tému Lean Manufacturing som bol veľmi spokojný s tým, čo som sa v rámci tejto témy dozvedel. Problematika bola široká, ale školiteľ mal dlhoročné skúsenosti a účasť na školení a na diskusiách bola skutočným potešením.

Prezentácie viedol školiteľ profesionálne a kvalifikovane. Používal mnohé teoretické nástroje (prípadové štúdie, priamu diagnostiku), ktoré ukázali, že teória Lean Manufacturing je úzko prepojená s praxou.

Záverom by som povedal, že Lean nie je len spôsob fungovania vo výrobe, ale aj všeobecný postup na riešenie problémov, s ktorými sa stretávame v každodennom živote.

Ako nový dodávateľ spoločnosti Renault sme hodnotili našu logistiku na základe nástroja MMOG/LE. Po prvom audite nebolo jasných niekoľko kritérií a dostali sme hodnotenie « C » (nedostatočné) od klienta.
Audítor spoločnosti Renault nám odporúčal účasť na školení MMOG/LE združenia Galia, aby sme dosiahli žiadanú úroveň pred hodnotením SOP (standard operating procedure).
Po pár mesiacoch musím priznať, že tieto školenia nám veľmi pomohli. Vďaka informáciám a vedeniu školiteľa sme si pripravili akčný plán. Za niekoľko mesiacov sme zlepšili svoje pracovné postupy a vyhoveli sme očakávaniam spoločnosti Renault v otázkach auditu MMOG/LE.
Je to bezpochyby najlepšie školenie, akého som sa zúčastnil.

Jiří
Manažér logistiky v Anvis AVT

 

Už druhý raz som sa zúčastnil na školení MMOG/LE, a musím povedať, že pokiaľ ide o kvalitu, druhé školenie bolo lepšie.
Som zodpovedný za hodnotenie MMOG/LE v továrňach spoločnosti HELLA v strednej a východnej Európe. Mal som možnosť porovnať štandardný audit s najlepšími odporúčanými technikami a dozvedel som sa na tomto školení veľa nových myšlienok, ktorými môžem zlepšiť svoju prácu. Pomohli mi hlavne vysvetlenia zásad MMOG/LE, postupu priebehu auditu a manažmentu logistiky v automobilovom priemysle vo všeobecnosti.

Odporúčam takéto školenie všetkým riadiacim pracovníkom automobilového priemyslu, ktorí majú na starosti logistiku. Presvedčil som sa, že školiteľ zo SNECI je skutočným expertom, ktorý rozumie nárokom automobilového priemyslu 21. storočia, má široké skúsenosti vo vzdelávaní a rád zdieľa svoje znalosti s účastníkmi školenia. Je to určite najlepšie školenie, akého som sa vo svojej kariére zúčastnil.

Jiří
HAN-LOG-CEE v Hella Autotechnik

 

Zúčastnila som sa na školení MMOG/LE, ktoré organizovala dcérska spoločnosť VALEO v Poľsku.
Obsah školenia bol jasný, dobre štruktúrovaný a bohatý na informácie. Veľmi som ocenila, že sa striedala teória a prax, pričom teóriu a odporúčania najlepších praktík sprevádzali vždy mnohé príklady z praxe.
Školiteľ viedol vzdelávanie a prezentácie kvalifikovane a viackrát podčiarkol pridanú hodnotu, ktorú prináša kvalitný audit MMOG/LE, a spôsob, ako postupovať. Veľmi mi to vyhovovalo, lebo MMOG/LE sa sústredí na manažment supply chain, ktorý riadim.

Odporúčam toto školenie všetkým riadiacim pracovníkom vo výrobe, supply chain, v oddeleniach nákupov, IT a zabezpečovania kvality v automobilovom priemysle.

Ana-Maria
SP & OEM Customer Service Manager vo VALEO

 

Maďarská agentúra obchodu a investovania (The Hungarian Investment and Trade Agency HITA) sa obrátila na SNECI, aby vyškolila maďarských dodávateľov automobilového vybavenia stupňa 1 a 2.

Ciele seminára: poskytnúť miestnym dodávateľom znalosti tak, aby vedeli odpovedať na rastúce požiadavky klientov v automobilovom priemysle, či už nemeckých, amerických alebo francúzskych konštruktérov.

Kľúčovými zásadami na získanie úspechu v rozvoji podnikania v automobilovom sektore sú tieto:

  • Dobre porozumieť potrebám a očakávaniam klienta a zároveň poznať silné a slabé stránky podniku,
  • Byť schopný ponúknuť riešenia, ktoré sa uplatnia v konkurencii (QCD),
  • Splniť očakávania klienta vo fáze rozvoja projektu,
  • Realizovať bezchybnú a kvalitnú sériovú výrobu.

Seminary Sneci Hongrie

Vzdelávací program zahŕňa obchodné aktivity a prvé fázy projektu, ako sú prieskumy trhu, reakcie na výzvu na predkladanie ponúk (RFQ), manažment projektov, a fázu výroby, zahŕňajúcu sériovú výrobu, riadenie kvality a neprestajné zlepšovanie.

Pracovný tím HITA, ako aj dodávatelia ocenili školenie SNECI training ako veľmi účinné a komplexné. Vďaka tomuto vzdelávaniu získali 15 prítomní maďarskí dodávatelia potrebné základy, aby mohli čeliť medzinárodnej konkurencii. Teraz vedia, ktoré body posilniť a prehĺbiť, a ktoré ciele dosiahnuť. Vzdelávanie bolo prispôsobené podmienkam, pričom HITA sa snažila pripraviť maďarské podniky, aby sa čo najviac mohli dozvedieť o možnostiach vývozu a zaradenia sa do supply chain, aj prostredníctvom zdokonaľovania manažérskych kompetencií.

Pri úspechu seminára zohrala dôležitú úlohu skutočnosť, že experti SNECI majú 20 až 30-ročné skúsenosti v automobilovom priemysle.
Treba poznamenať, že vďaka použitiu prísnej metodológie a skúsenosti priamo z terénu SNECI úspešne vyškolila vyše 80 medzinárodných dodávateľov v Európe.

 

Back To Top