skip to Main Content
  • Klient SNECI – Služby, Audit a kvalita : Výrobca automobilov
  • Odberateľ produktov : Výrobca automobilov
  • Diely : Autopoťahy na sedadlá
  • Projekt : Realizácia auditu NSA u rumunského dodávateľa
NSA Audit

Aktivity SNECI

  • Školenie klienta SNECI na nové požiadavky výrobcu
  • Sprevádzanie klienta SNECI pri realizovaní samohodnotenia
  • Zúčastnenie sa na audite spolu s klientom

Výsledky

  • Dodávateľ odporučený na 80%

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o služby Audit a Kvalita? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top