skip to Main Content

 DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC  Purchasing & Supply Chain

 • Klient SNECI: Čínsky dodávateľ
 • Zákazník na komponenty: Veľký francúzsky výrobca OEM
Čína – Európsky Dodávateľský Reťazec

Logistické údaje

 • Denné riadenie
 • Rezervácia a sledovanie námornej nákladnej dopravy
 • Preprava z prístavov do skladov
 • Skladovanie a denné sledovanie zásob
 • Baliace služby a Riadenie kvality
 • Príprava podľa objednávok JIT
China-Europe Supply Chain Example

Výsledky

 • 100% ukazovateľ “Service rate”
 • Zlepšenie komunikácie
 • Optimalizovaná úroveň zásob
 • Zníženie počtu ľudí v závodoch zákazníkov a dodávateľov

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákupu a dodávateľského reťazca ? Prosím kontaktujte nás.

Back To Top