skip to Main Content

Chassis DIELY KAROSÉRIE

  • Klient SNECI: Významný taliansky dodávateľ
  • Zákazník pre diely: Francúzsky výrobca OEM
  • Diely: Konštrukcia karosérie
Diely karosérie

Aktivity SNECI

  • Predstavenie nášho klienta nákupu a inžinieringu OEM
  • Usporiadanie stretnutia vrcholového manažmentu a definovanie cieľov produktových línií
  • Podpora nášho klienta pri porozumení požiadavkám OEM počas fázy RFQ
  • Podpora dosiahnutia cieľov OEM z hľadiska nákladov, inžinieringu, kvality, logistiky

Úspechy

  • 10 získaných projektov po 2 rokoch vývoja
  • Spustenie nového závodu v Kenitre v Maroku
  • Viac ako 10 prebiehajúcich RFQ, vrátane jednej pre novú expertíznu fázu programu a 3 zahŕňajúce diverzifikáciu produktových radov pre aplikáciu podvozku a konštrukcie sedadla

Kontaktujte našich odborníkov

Máte záujem o naše služby v oblasti rozvoja podnikania? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top