skip to Main Content

Purchasing ZÍSKAVANIE ZDROJOV

 • Klient SNECI: Globálne získavanie zdrojov – komplexné diely

 • Výskum pre: dodávateľov v Číne, Indii, Turecku, Rumunsku a Poľsku

 • Diely: Železné odliatky a obrábané diely pre čerpadlá a ventily

Získavanie Zdrojov

Aktivity SNECI

 • Identifikácia viac ako 100 dodávateľov na krajinu
 • Na základe RFI vytvorenia užšieho zoznamu potenciálnych dodávateľov
 • Podpis NDA a prezentácia RFQ
 • Technická a ekonomická analýza (EXW a DDP) odpovedí na RFQ
 • Odporúčanie dodávateľov

Úspechy

 • Počiatočná správa na konci fázy RFI a záverečná správa s odporúčaniami
 • Dodávatelia vybraní na základe odporúčaní SNECI:
 • Pre závod v Taliansku: 1 dodávateľ odlievania v Turecku; 1 dodávateľ obrábania v Poľsku
 • Pre závod vo Francúzsku: 1 dodávateľ odlievania a 1 dodávateľ obrábania v Číne
 • Doba vedenia misie: 6 mesiacov
 • Spoluinvestovanie do výrobnej linky čínskeho dodávateľa

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup & Dodávateľský Reťazec? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top