skip to Main Content

Purchasing Nákup

 • Klient SNECI – Služby, Nákup: Francúzsky OEM
 • Projekt: Vyhľadávanie dodávateľov v strednej a východnej Európe
 • Diely: Kované diely
Forged parts

Aktivity SNECI

 • Identifikácia 51 dodávateľov v rámci strednej a východnej Európy (Poľsko, Slovensko, Česká Republika, Maďarsko, Ukrajina a Srbsko)
 • Zostavenie prvotného zoznamu potenciálnych dodávateľov
 • Zaslanie RFI / RFQ 20 vybraným dodávateľom
 • Analýza RFI a odpovede na RFQ
 • Správa z analýzy RFI za každého dodávateľa
 • Konsolidovaný súhrn za každého dodávateľa
 • Porovnanie dodávateľov
 • Návšteva 8 dodávateľov uskutočnená produktovým expertom za účelom predbežného posúdenia
 • Hodnotiaca správa a odporúčania

Výsledky

 • Na konci procesu si OEM vybral jedného z dvoch odporúčaných dodávateľov
 • Trvanie úlohy: 3 mesiace

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top