skip to Main Content

Purchasing Nákup

 • Klient SNECI – Služby, Nákup: Francúzska priemyselná spoločnosť
 • Projekt: Hľadanie dodávateľa v strednej a východnej Európe
 • Diely: Montované moduly
Assembled Module

Aktivity SNECI

 • Analýza špecifík aktuálneho dodávateľa a produktu
 • Prijatie plánov, špecifík a cieľov
 • Vyhľadávanie dodávateľov v rámci strednej a východnej Európy (Poľsko, Slovensko, Česká Republika a Maďarsko)
 • Rozdelenie konzultácií s vybranými dodávateľmi v ich jazyku (plány, špecifikácie, objemy, …)
 • Vedenie rokovaní s 3 vybranými dodávateľmi
 • Vyhodnotenie priemyselné, kvality a logistiky
 • Výber dodávateľa a odporúčanie
 • Poradenstvo v oblasti právnej a oblasti nákupu, aby klient zostavil finálny LOI (= Letter Of Intent)
 • Sprevádzanie dodávateľa počas projektovej fázy, aby sa zabezpečilo správne začatie výroby

Výsledky

 • 1 dodávateľ vybraný pre 4000 dielov ročne na obdobie 5 rokov
 • Vybraný dodávateľ začal vyrábať 18 mesiacov od začiatku úlohy
 • Trvanie úlohy: 16 týždňov

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top