skip to Main Content

M&APartnerstvo a M&A

  • Klient SNECI: taliansky dodávateľ v automobilovom priemysle

  • Projekt: Analýza trhu a vyhľadanie partnera “Joint-Venture” na Blízkom východe

  • Diely: Diely sedadiel

Partner “Joint-Venture” na Blízkom východe

Aktivity SNECI

  • Kompletný prehľad potenciálnych kandidátov

  • Analýza záujmu o vybrané spoločnosti a štúdia uskutočniteľnosti obchodu

  • Organizácia stretnutí so strategickými oddeleniami európskych výrobcov automobilového priemyslu s cieľom zabezpečiť prístupnosť konečných zákazníkov k takýmto obchodom a podpora podnikania na celom svete prostredníctvom investícií na Blízkom východe.

  • V súčasnosti prebieha diskusia / rokovanie s jedným dodávateľom na Blízkom východe

Vyjadrenie generálneho riaditeľa talianskeho dodávateľa v automobilovom priemysle:

„Schopnosť SNECI rýchlo preniknúť na trh mala pre nás veľkú hodnotu, keďže sme tento trh nepoznali dobre. Spoločnosti SNECI sa podarilo dosiahnuť správne prepojenia a správnu vstupnú úroveň, a to tak v rámci lokálnych výrobcov OEM, ako aj dodávateľov, čím nám zabezpečila jasný obraz o trhu v segmente dodávateľov sedadiel na Blízkom východe.
Okrem toho SNECI aktívne propaguje európskych výrobcov OEM a naše rokovania s partnerom „Joint Venture“ na Blízkom východe. To nám umožnilo ustáliť sa ako globálny hráč a následne nám to pomohlo aj v iných oblastiach podnikania na celom svete.“

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby M & A? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top