skip to Main Content

 PRIEMYSELNÉ PROJEKTYIndustrial Projects

  • Klient SNECI: Francúzsky výrobca OEM
  • Tím SNECI: 10 expertov + 3D skener

Aktivity SNECI

  • Geometrická konvergencia v závode OEM
  • Riadenie 8 kritických dodávateľov na zabezpečenie SOP

Expertíza SNECI

  • Technické odborné znalosti v oblasti lisovania, zvárania, plastov
  • Kontrola kvality (3D merania, firewally, audity)
  • Analýza kvality:geometria, aspekt,…
PRACOVNÁ SKUPINA PRE GEOMETRIU A KRITICKÝCH DODÁVATEĽOV
Geometry Convergence

Úspechy

  • SNECI má schopnosť riadiť kritických dodávateľov pri SOP s cieľom dostať ich späť na správnu cestu
Task Force For Geometry Convergence Success Story

Kontaktujte našich expertov

Zaujímate sa o naše služby projektového riadenia ? Prosím kontaktujte nás.

Back To Top