skip to Main Content

OBCHODOVANIE  Purchasing & Supply Chain

  • 143 aktívnych dodávateľov
  • 1500 referencií
  • 178 rôznych tokov
Príklad Procesu Obstarávania

S pomocou SNECI môžete:

  • Financovať váš dodávateľský reťazec a externalizovať vaše účtovné a administratívne operácies
  • Kombinovať logistické dodávky s manažmentom kvality dodávateľov vrátane administratívnych a účtovníckych služieb
  • Minimalizovať zložky vášho pracovného kapitálu (sklad + zákaznícky úver – dodávateľský úver) a odstrániť zásoby z vašej súvahy predajom spoločnosti SNECI
  • Rozšíriť riadenie vašich vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi s plnou zodpovednosťou QCD

Aktivity SNECI

PRÍKLAD PROCESU OBSTARÁVANIA

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákupu a dodávateľského reťazca ? Prosím kontaktujte nás

Back To Top