skip to Main Content

SNECI vo svete:

  • Viac ako 500 misií v oblasti rozvoja a hodnotenia dodávateľov (rank-up)
  • Viac ako 170 Stellantis NSA auditov vykonaných v 26 krajinách
Rank-up Worldwide Support

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o služby Audit a Kvalita? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top