skip to Main Content
 • Klient SNECI: RENAULT
 • Poslanie: Riadenie dodávateľskej kvality RENAULT v rámci klastra v strednej a východnej Európe počas fázy vývoja a sériovej výroby
 • Tím SNECI: 11 audítorov a odborníkov na kvalitu
 • CEE klaster: 260 dodávateľských závodov v Poľsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku
RIADENIE DODÁVATEĽSKEJ KVALITY

Činnosti SNECI

 • Projekt riadenia kvality s monitorovaním ANPQP:
 • Schválenie výstupov
 • Revízia projektu dodávateľa
 • Posúdenie rizika
 • Sériová výroba:
 • Krízové riadenie kvality
 • Firewally, 8D, kontrolný plán, audity SH-C
 • Nápravné a preventívne opatrenia

Cieľ

 • Zníženie rankingu  
 • Každoročné neustále zlepšovanie

Kontaktujte našich odborníkov

Zaujímajú vás naše služby auditu a kvality ? Prosím kontaktujte nás.

Back To Top