skip to Main Content

All Phases Všetky fázy

  • Klient SNECI – Služby Riadenia projektov: Kórejský dodávateľ
  • Odberateľ produktu : Európsky výrobca automobilov
  • Projekt : Vodné čerpadlá
Vodné čerpadlá

Aktivity SNECI

  • Asistencia klientovi SNECI pri dozore nad fázami projektu až do DMS + 3 mesiace
  • Vysvetlenie špecifikácií odberateľa klientovi SNECI
  • Riadenie od fáz vývoja, cez fázu prototypu k prvotným vzorkám
  • Otvorenie nového závodu v Rumunsku v rámci tohto programu
  • Účasť na auditoch klienta

Výsledky

  • Akceptovanie prvotných vzoriek a úspešné spustenie výroby po fáze zvýšenia produkcie (ramp-up)

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby riadenia projektov? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top