skip to Main Content

On Demand Na vyžiadanie

  • Klient SNECI – Služby Riadenia projektov: Kórejský dodávateľ
  • Odberateľ produktu: Európsky výrobca
  • Diel : Ložisko kolesa
Wheel Bearing

Aktivity SNECI

  • Asistencia klientovi SNECI pri dozore nad fázami projektu až do DMS + 3 mesiace
  • Vysvetlenie špecifikácií odberateľa klientovi SNECI
  • Účasť na auditoch klienta
  • Riadenie od fáz vývoja, cez fázu prototypu k prvotným vzorkám

Výsledky

  • Akceptovanie prvotných vzoriek a pozvoľný štart sériovej výroby

Vyjadrenie projektového manažéra kórejského dodávateľa :

« Po ramp-up audite EPC2, ktorý prebehol úspešne 10. apríla v Kórei, nám klient udelil status “SS0”, teda validácia produktu v plnom rozsahu.
Rád by som osobne poďakoval všetkým zúčastneným, vrátane tímov SNECI, ktoré sa podieľali na tomto projekte, za ich vynikajúcu prácu, snahu a veľkú vytrvalosť.
Tento projekt bol veľmi komplexný s množstvom problematických prípadov, ale čelili sme im všetci spoločne a nakoniec sa nám ich podarilo prekonať. »

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby riadenia projektov? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top