skip to Main Content

 RIADENIE RIZIKA Industrial Projects

  • Klient SNECI: Francúzsky výrobca OEM
RIADENIE RIZIKA DODÁVATEĽA PRE PROGRAMY OEM

Aktivity SNECI

  • Zostavenie správ kvality a hodnotenia pred schôdzami k míľnikom programu
  • Posúdenie úrovne rizika kvality počas etáp programu
  • Spúšťanie auditov pre dodávateľov s vysokým rizikom

Úspechy

  • 100% hodnotení vykonaných pred schôdzami k míľnikom programu
  • Zlepšená komunikácia medzi oddeleniami OEM a regiónmi
  • Spoľahlivosť a presnosť údajov

Kontaktujte našich expertov

Zaujímate sa o naše služby projektového riadenia? Prosím kontaktujte nás

Back To Top