skip to Main Content

Purchasing STANOVENIE NÁKLADOV

  • Klient SNECI: Japonský a francúzsky dodávateľ Tier 1
  • Diely: Inovatívny vyvážený hriadeľ
  • Cieľ: Scenáre kalkulácie s rôznymi materiálmi a výrobnými procesmi
Stanovenie nákladov

Aktivity SNECI

  • Zhromažďovanie všetkých relevantných technických údajov podľa jednotlivých komponentov
  • Analyzovanie výkonnosti produktu a funkčných špecifikácií
  • Identifikácia mechanických obmedzení pre každý komponent
  • Použite kalkulačných nástrojov a databázy SNECI na odhad každého komponentu

Úspechy

  • 3 navrhnuté štúdie nákladov s využitím niekoľkých surovín a výrobných procesov podľa jednotlivých komponentov
  • Štúdia cenovej citlivosti pre jednotlivé komponenty s odhadom nákladov na nástroje a rozpisom nákladov
  • Doba vedenia misie: 6 týždňov

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup & Dodávateľský Reťazec? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top