skip to Main Content

Purchasing Nákup

 • Klient SNECI – Služby, Nákup: Európsky dodávateľ hydraulických systémov vo Francúzsku a v Taliansku
 • Projekt: Vyhľadávanie dodávateľov v Číne, Indii, Turecku, Rumunsku a Poľsku
 • Diely: Surové a opracované diely na čerpadlá a ventily
Cast and machined parts for Pumps & Valves

Aktivity SNECI

 • Identifikácia viac ako 100 dodávateľov v každej krajine
 • Zostavenie zoznamu potenciálnych dodávateľov v užšom výbere podľa RFI
 • Podpísanie NDA a prezentácia RFQ
 • Technické a ekonomické analýzy (EXW a DDP) odpovedí na RFQ
 • Odporučenie dodávateľov

Výsledky

 • Prvá správa na konci fázy RFI a záverečná správa s odporúčaniami
 • Výber dodávateľov na základe odporúčaní SNECI
 • Pre závod v Taliansku: 1 zlievač v Turecku, 1 obrábač v Poľsku
 • Pre závod vo Francúzsku: 1 zlievač a 1 obrábač v Číne
 • Trvanie úlohy: 6 mesiacov

Vyjadrenie klienta : Riaditeľ nákupu

« Boli sme veľmi radi, že spoločnosť SNECI, vďaka svojej technickej expertíze, bola schopná veľmi operatívne konať s minimálnym zaškolením z našej strany o produktoch, ktoré hľadáme, hoci boli značne komplexné. Výstup bol jednoducho prekvapujúci. Za štyri mesiace SNECI identifikovala čínskeho dodávateľa s ktorým sme uzatvorili dlhodobú zmluvu, kým naša vlastná kancelária nákupu v Číne pracovala počas dvoch rokov na podobnom projekte, avšak bez výsledku.
Na záver dodávam, že ak nám SNECI umožnila nájsť konkurencieschopných dodávateľov vysokej kvality prostredníctvom rentabilného využitia zdrojov, SNECI najmä dokázala, že sa zameriava na výsledky, čo je pri tomto type úlohy to najdôležitejšie. »

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top