skip to Main Content

 NÁHRADNÉ DIELYAftermarket

 • Klient SNECI: Nezávislý trh s náhradnými dielmi

 • Zákazník pre diely: Predajcovia náhradných dielov

 • Diely: svietidlá a žiarovky

Svietidlá a žiarovky

Aktivity SNECIs

 • Definícia špecifikácie produktu a požiadaviek na kvalitu, aby sa splnili očakávania klientov
 • Identifikácia a hodnotenie dodávateľa
 • Schválenie technickej výkonnosti a kvality produktu
 • Definícia stratégie obstarávania
 • Definícia a schválenie balenia na mieru zákazníka
 • Optimalizácia logistického toku s cieľom dosiahnuť optimálny ukazovateľ service rate a konkurencieschopné ceny
 • Vytváranie a aktualizácia zoznamov aplikácií
 • Skladovanie a dodávanie s cieľom dosiahnutia očakávanej sadzby service rate
 • Správa záruky

Úspechy

 • Dostupnosť úplného sortimentu svietidiel a žiaroviek vrátane vystavenia produktu s približne 50 referenciami uspokojujúcimi dopyt na trhu
 • Logistická organizácia, ktorá bude týždenne dodávať objemy od jednotiek až po niekoľko tisíc
 • Týždenný ukazovateľ service rate vyšší ako 90%
 • Trvalý rast s rozšíreným sortimentom

Kontaktujte našich odborníkov

Máte záujem o naše služby na trhu s náhradnými dielmi?Prosím kontaktuj nás

Back To Top