skip to Main Content

Technológia Technológia

  • Klient SNECI v oblasti podnikateľského rozvoja: Taliansky dodávateľ
  • Odberateľ technológie : Francúzsky výrobca a výrobca vybavenia radu 1
  • Technológia : Jemné rezanie
Fine Blanking

Aktivity SNECI

  • Prieskum trhu a identifikovanie príležitostí
  • Podpora pri odpovediach ku konzultáciám
  • Nepretržitá komunikácia s oddeleniami klienta – nákup, kvalita, projekty a R&D

Výsledky

  • Prínos SNECI do celkového obchodného obratu dodávateľa: 40%
  • V roku 2014, dodávateľ dostal od PSA ocenenie za výkon v oblasti kvality (0 ppm) a logistiky (service rate 100%)

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby pre rozvoj technológií? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top