skip to Main Content

Motorové súčasti HNACIE ÚSTROJENSTVO

  • Klient SNECI: Kórejský dodávateľ
  • Zákazník pre diely: Európski a čínski výrobcovia OEM
  • Diely: Mechanické a elektrické vodné čerpadlá
Vodné čerpadlá

Aktivity SNECI

  • Predbežná analýza trhu a identifikácia príležitostí
  • Školenie klienta SNECI o požiadavkách OEM, ich metodikách a očakávaných výstupoch
  • Odpovede na RFQ: prvý krok ako test na dvojité získavanie zdrojov, ďalšie kroky k novým programom
  • Nepretržitá komunikácia so zákazníckymi oddeleniami: nákup, kvalita, projektový a technický tím

Úspechy

  • 5 veľkých nákupných objednávok od jedného európskeho OEM pre vodné čerpadlá, čo viedlo k 60% podielu na trhu u tohto OEM: ročný obrat 18 M €

Referencia európskeho OEM – 09 2014:

  • Zdravé obchodné vzťahy
  • Sprostredkovanie SNECI veľmi nápomocné

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby pre rozvoj podnikania v oblasti pohonných hmôt? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top