skip to Main Content

All Phases Všetky fázy

  • Klient SNECI – Služby Riadenia projektov: Dodávateľ z ANSEA
  • Odberateľ vyrobených dielov: Európsky výrobca automobilov a dodávateľ radu 1
  • Projekt : Asistencia pri transformácii dodávateľa na dodávateľa v automobilovom priemysle
Automotive Supplier

Aktivity SNECI

  • Koordinácia projektov klienta SNECI po vymenovaní umožňujúca organizovať dohľad nad viac ako 150 celkami v automobilovom priemysle
  • Vzdelávanie dodávateľa v oblasti riadenia projektu v automobilovom priemysle, logistiky a metód kvality
  • Posilnenie tímu klienta s podporou projektového manažéra kvality SNECI, logistických expertov a  inžiniera – rezidenta v Českej Republike
  • Dohľad nad logistickými tokmi medzi Áziou a Európou

Výsledky

  • Uvedenie na automobilový trh, získanie podielu na trhu z 0 na 60%, pre klienta, ktorý sa predtým zaoberal výlučne výrobou klávesníc mobilných telefónov
  • Získanie dôvery zákazníkov v automobilovom priemysle, získanie komplexnejších projektov pre klienta spoločnosti SNECI
  • Získanie nových priemyselných zákazníkov vďaka podpore SNECI, čo viedlo k zlepšeniu výrobného procesu a kvality produktu

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby riadenia projektov? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top