skip to Main Content

All Phases Všetky fázy

  • Klient SNECI – Služby Riadenia projektov: Čínsky dodávateľ pochrómovaných automobilových dielov
  • Odberateľ vyrobených dielov: Francúzsky výrobca automobilov
  • Projekt : Asistencia pri vstupe klienta na európsky automobilový trh
European Automotive Market

Aktivity SNECI

  • SNECI predstavuje európsku kanceláriu tohto čínskeho automobilového dodávateľa
  • SNECI vzdeláva a asistuje svojmu klientovi, aby mu pomohol dosiahnuť požiadavky francúzskeho automobilového výrobcu v projektovom manažmente, riadení kvality a logistiky
  • SNECI organizuje a zabezpečuje transparentnú komunikáciu medzi všetkými zúčastnenými stranami prostredníctvom čínskeho projektového manažéra SNECI vo Francúzsku

Výsledky

  • Získanie nových projektov
  • Zavedenie projektu bez incidentov a pokračovanie v koordinácii projektu po DMS
  • Získanie nových projektov pre ďalších európskych výrobcov

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby riadenia projektov? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top