skip to Main Content

Zástupca kvality na pracovisku dodávateľa s cieľom zabezpečovať súlad výrobkov s požiadavkami

 • Klient SNECI – Služby, Audit a kvalita: Dodávateľ v železničnom priemysle, Taliansko, Poľsko
 • Odberateľ produktov: Výrobca vlakov
 • Diely: Sedadlá pre cestujúcich vo vlaku
 • Projekt: Zlepšenie kvality vzhľadu výrobkov a zintenzívnenie výroby
Passenger Seats for Trains

Aktivity SNECI

 • Analýza typológie nedostatkov výrobkov a zásob
 • Kontrola postupov zavedených dodávateľom radu 2 a výrobného procesu klienta SNECI
 • Vypracovanie akčných plánov so záznamom problémov, príčin a opatrení na odstránenie chýb
 • Koordinácia týždenných kontrol s pracovnými skupinami dodávateľa radu 2 a s klientom SNECI, aby sa zabezpečilo dodržiavanie akčných plánov
 • Koordinácia presunu výroby z prevádzky v Taliansku do prevádzky v Poľsku

Výsledky

 • Odstránenie nedostatkov na výrobkoch kupovaných od dodávateľa radu 2 a vylepšenie systému
 • Získanie povolenia od klienta výrobkov na premiestnenie prevádzky do Poľska
 • Znovuzískanie dôvery klienta umožňujúce nové obchodné zmluvy pre klienta SNECI
 • Spokojnosť odberateľa produktov aj klienta SNECI

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o služby Audit a Kvalita? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top