skip to Main Content

Purchasing ZÍSKAVANIE ZDROJOV

  • Klient SNECI: Francúzsky výrobca OEM

  • Výsledky: SNECI vytvára optimálny plán IL so simulačnými nástrojmi

  • 27 funkcií
  • ~ 950 komponentov
Získavanie zdrojov v Malajzii

Aktivity SNECI

  • FÁZA 1: Pravidlá na získanie dokumentu Form-D a pravidlá pre lokálny obsah %
  • FÁZA 2: Identifikácia potenciálneho miestneho dodávateľa podľa funkcie vozidla
  • FÁZA 3: Výpočet zoznamu najlepších komponentov pre lokálnu integráciu s minimom investícií = Optimálne
  • FÁZA 4: Zriadiť spätné plánovanie zo SOP na začiatok nominácie miestneho dodávateľa

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup & Dodávateľský Reťazec? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top