skip to Main Content

Powertrain Powertrain Application

  • Client SNECI Business Development Services : German Supplier
  • Customer of parts : European Automotive OEM
  • Parts : Synchronizer Rings
同步器齿环

Aktivity SNECI

  • Odpovede na výzvu na predloženie ponúk
  • Nepretržitá komunikácia s oddeleniami klienta – nákup, kvalita, projekty a R&D

Výsledky

  • Dva nové obchody získané s týmto európskym výrobcom za menej ako rok spolupráce so SNECI
  • Obchodný obrat vygenerovaný spoločnosťou SNECI: 8 mil. €/rok počas životnosti produktu
  • Vďaka týmto dobrým výsledkom zveril dodávateľ spoločnosti SNECI podnikateľský rozvoj nových výrobcov

Contact our experts

Are you interested in our Powertrain Business Development Services ? Please contact us.

Back To Top