skip to Main Content

Schvaľovanie audítorov výrobného procesu FIEV V2

Production Process FIEV V2.0 Auditors CERTIFIED

Príručka k auditu výrobného procesu FIEV V2 z júna 2014 nahradila vydanie z roku 2002. Konštruktéri ako PSA a RENAULT potvrdili túto novú príručku a požiadali osobitne o to, aby audítorské správy podľa tejto príručky mohli robiť len schválení audítori.

Od apríla 2015 má SNECI vo svojom pracovnom tíme schválených audítorov, ktorí vám môžu pomôcť pri realizácii auditov.

Ak si želáte viac informácií, môžete sa skontaktovať so SNECI Francúzsko.

Back To Top