skip to Main Content

Získať a trvalo rozvíjať podnikateľskú činnosť
Na medzinárodnej úrovni optimalizovať priemyselnú výkonnosť

Služby v mnohých oblastiach – Experti z mnohých krajín – Špecializované tímy

Isabelle Bailly - SNECI

Isabelle Bailly – Predsedníčka SNECI

 

Overené metódy

Poznať vaše ciele, analyzovať vaše sily, identifikovať vaše potreby, vypracovať dlhodobé riešenia, podporovať váš trvalý úspech – to sú základy pracovných metód spoločnosti SNECI.

Naša hlavná stratégia

Predovšetkým ponúkame poradenstvo, prostriedky a odpovede na mieru, ktorých hlavným princípom je tvorba hodnôt v záujme rozvoja našich klientov. SNECI sa snaží neustále zlepšovať vzťahy medzi klientmi a dodávateľmi, aj vo Francúzsku, aj v zahraničí.

Vo svete, kde sa čoraz rýchlejšie menia podnikateľské stratégie a rozvíjajú sa vo veľkých regiónoch, kde rôzne právne predpisy priamo vplývajú na zmeny technológií a kde sa v čoraz kratších intervaloch striedajú možnosti rozvoja a nebezpečenstvá neúspechu, SNECI zostáva po boku svojich klientov a pomáha im pochopiť, anticipovať a pragmaticky riešiť všetky problémy, s ktorými sa denne stretávajú.

Prostredníctvom širokej ponuky služieb v mnohých oblastiach a vďaka expertom z mnohých krajín sme mohli za posledných 10 rokov uskutočniť viac ako 800 projektov pre viac ako 240 klientov v 32 krajinách. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú vopred odhadnúť vývoj a navrhnúť riešenie na mieru, prispôsobené vždy novej situácii. Vo filozofii SNECI je pospájať v rôznych smeroch služby a kompetencie v interakcii s jednotlivými Customers Office Centers, a tak optimalizovať výsledky a dosiahnuť ciele podľa želaní klienta.

V SNECI je každý spolupracovník jedinečným kapitálom vďaka jeho znalostiam. Skúsenosti nazhromaždené jednotlivcami sa navzájom dopĺňajú a ponúkajú každému klientovi jedinečnú a neopakovateľnú pridanú hodnotu.

V priebehu rokov sa SNECI presadila ako významný aktér automobilového odvetvia, aj odvetvia dopravy – najprv v Európe, potom aj inde vo svete – a je uznávaná za prínos inovatívnych riešení v rôznych oblastiach svojich kompetencií. Naša prehĺbená znalosť automobilového sektora, ako aj naše známe meno nám uľahčili rozšírenie služieb v doprave, kde sa naše špičkové poznatky priemyselných procesov stali excelentnou značkou.

V budúcich rokoch bude SNECI stále ponúkať priekopnícke služby prinášajúce inovácie, aj pokiaľ ide o poskytovanie služieb ako znižovanie nákladov, optimalizácia logistickej reťaze, aj pokiaľ ide o vzdelávanie (cross cultural training), lokalizáciu alebo partnerstvo (obchodné, technické, priemyselné alebo kapitalistické…). Tieto ambície nás viedli k založeniu prvých dcérskych spoločností vo východnej Európe (2005), v Kórei (2007) a v Číne (2011), potom aj v Rusku (2014). Takto máme už 5 základní, ktorých cieľom je vytvoriť Customers Office Centers v Nemecku, severnej Afrike a v Japonsku.

Ak si želáte vedieť o tom viac, pozývame vás na návštevu našej internetovej stránky. Okrem prezentácie spoločnosti SNECI – jej histórie, záväzkov, kompetencií, úloh… – tam nájdete mnohé príklady, ako sprevádzame svojich klientov pri ich rozvoji a ako im prinášame každý deň pridanú hodnotu.

 

Isabelle Bailly
Chairman

Enregistrer

Back To Top