skip to Main Content

Činnosti v oblasti triedenia a prepracovania

SNECI podporuje vaše dodávky lokálnym riadením operácií triedenia a prepracovania. Kontrolujeme a spravujeme celý reťazec kvality, aby sme zaistili vaše výrobky.

triedenia a prepracovania

Naše služby

 • Krajiny pôsobenia: Francúzsko (nad 900 osôb), Luxembursko, Portugalsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Turecko, Maroko
 • V roku 2010 sme začali aktivity v oblasti triedenia a prepracovania s niekoľkými globálnymi dodávateľmi automobilového priemyslu a rozšírili sme svoje služby s výrobcami OEM
 • Naše aktivity:
 • Jednoduché triedenie a prebaľovanie
 • Prepracovanie: karoséria, lakovanie, zlievareň
 • Ostatné služby: riadenie odpadu, meranie a analýzy
 • SNECI SRW© Digital Tool bol vyvinutý interne najmä pre aktivity triedenia a prepracovania, na základe dlhoročných skúseností v náročných podmienkach automobilového priemyslu. Umožňuje:
 • Konsolidácia databázy
 • Vytvorenie automatických objednávok
 • Vytvorenie dokumentačných štartovacích balíkov
 • Generovanie analytických správ

Naše silné stránky

 • Kompletný hodnotový reťazec v kvalite, od úrovne 0 (firewall) po úroveň 3 (krízový manažment)
 • Znalosť zákazníckych požiadaviek v oblasti kvality
 • Odborné tímy, ktoré prinášajú najvyšší štandard kvality

Kontaktujte našich odborníkov

Zaujímate sa o služby v oblasti triedenia a prepracovania? Prosím kontaktujte nás.

Back To Top