skip to Main Content

Vyhodnoťte svoje závody a závody vašich dodávateľov, aby ste zlepšili ich úroveň

Vyhodnoťte výrobu, výskum a vývoj, logistiku, trvalo udržateľný rozvoj a finančné kritériá vašich dodávateľov vďaka našim certifikovaným audítorom prítomným po celom svete.

+0
Počet vykonaných auditov
0
Počet auditov NSA za rok
+0
Počet krajín, v ktorých vykonávame audit
0%
auditov, po ktorých nasledujú akčné plány

Prínos

Príprava na audity a vykonávanie interných auditov s cieľom certifikácie.

Možnosť vykonať audit podľa priemyselných štandardov:

  • ISO 9001, IATF 16949, OHSAS 18001, ISO 26262, …)
  • audity vašich zákazníkov (napríklad štandard QIP od Stellantis, ktorý zahŕňa NSA – New supplier assessment “), umožňujúce vstup na panel dodávateľov
  • ISA (kompletný štandard auditu vyvinutý SNECI): hodnotenie výroby, výskumu a vývoja, nákupu a logistiky, trvalo udržateľného rozvoja (CSR, uhlíková stopa) a finančných kritérií akejkoľvek spoločnosti.


Po každom hodnotení SNECI poskytuje akčné plány na zabezpečenie
udržateľného zlepšenia.

Nasasenie rezidenta kvality na mieste, s cieľom zabezpečiť súlad produktu.


Podpora pri riadení odberateľsko-dodávateľských vzťahov v krízových situáciách

Výhody

  • Ovládanie požiadaviek noriem ISO (SNECI má certifikát ISO 9001)
  • Vykonalo sa viac ako 1300 auditov
  • Znalosť požiadaviek zákazníka na kvalitu
  • Tím v blízkosti zákazníckych miest po celom svete so 450 zamestnancami v 45 krajinách
  • Odporúčanie STELLANTIS: dohoda od roku 2015 o audite (NSA „New Supplier Assessment“) a zvyšovaní úrovne svojich dodávateľov podľa štandardu QIP
  • Vlastný štandard ISA vyvinutý odborníkmi na kvalitu a prispôsobiteľný vašim potrebám

Články na titulnej strane

Back To Top