skip to Main Content

Činnosti v oblasti priemyselného hodnotenia a kvality

Naši certifikovaní audítori pripravia a vyškolia vaše tímy, aby úspešne absolvovali audity a zvládali krízy kvality.

SNECI – Audit a kvalita

Naše služby

 • Audit & Kvalita na pracovisku dodávateľov automobilového vybavenia
 • Zástupca SNECI na pracovisku klienta
 • Zástupca kvality na pracoviskách dodávateľov s cieľom zabezpečenia súladu výrobkov
 • Schvaľovanie operácií triedenia a úpravy podľa požiadaviek dodávateľa, ako aj úkony na zvýšenie bezpečnosti
 • Zavedenie kritérií kvality u dodávateľa, ktoré je nutné dodržiavať
 • Príprava na audit a realizácia vnútorných auditov u dodávateľov automobilového vybavenia
 • Hodnotenie ISO 9001 a ISO TS 16949 za účelom certifikácie
 • Realizácia interných auditov ISO 9001 a ISO TS 16949
 • Príprava na špecifické audity klienta
 • Manažment vzťahov medzi klientmi a dodávateľmi
 • Sprevádzanie pri získavaní postavenia dodávateľa
 • Podpora v koordinovaní vzťahov medzi klientmi a dodávateľmi v krízových situáciách

Naše prednosti

 • Vyše 30-ročné skúsenosti v automobilovom priemysle
 • Vyše 2000 hodín systémových a procesných auditov
 • Znalosti požiadaviek klientov v otázke kvality
 • Znalosti požiadaviek noriem ISO
 • Pracovné tímy v blízkosti pracovísk klientov

Naše úspechy v oblasti priemyselného hodnotenia a kvality

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o služby Audit a Kvalita? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top