skip to Main Content

Ak máte záujem pracovať v podnikateľskom a multikultúrnom prostredí, vyplňte nižšie uvedený formulár a priložte svoj životopis a sprievodný list.

  Your Name *

  Your Email *

  Your Resume *

  (Extensions allowed: pdf, txt, rtf, odf, doc, docx - File max : 2mb)

  Your Cover Letter *

  (Extensions allowed: pdf, txt, rtf, odf, doc, docx - File max : 2mb)

  Your Message

  Back To Top