skip to Main Content

Ak máte záujem pracovať v podnikateľskom a multikultúrnom prostredí, vyplňte nižšie uvedený formulár a priložte svoj životopis a sprievodný list.

Your Name *

Your Email *

Your Resume *

(Extensions allowed: pdf, txt, rtf, odf, doc, docx - File max : 2mb)

Your Cover Letter *

(Extensions allowed: pdf, txt, rtf, odf, doc, docx - File max : 2mb)

Your Message

Back To Top