skip to Main Content

Stratégia & Prieskum Trhu

Našim klientom prinášame informácie a znalosti potrebné na pochopenie nových sektorov a trhov a definovanie vhodnej stratégie.

Naše služby

  • Analýza a vyhľadávanie výrobcov a dodávateľov
  • Prieskum trhu a vypracovanie stratégie preniknutia na trh
  • Analýza konkurenčného prostredia výrobkov alebo špecifických technológií
  • Analýza pred vstupom na trh
  • Tvorba podnikateľského plánu a finančná analýza
  • Vypracovanie stratégie s cieľom preniknutia na trh
  • Makroekonomický prieskum podľa geografických pásiem

Naše prednosti

  • Dobré poznanie automobilového priemyslu s viac ako 150 partnerskými spoločnosťami SNECI, ktorým sme radili v dlhodobej stratégii
  • Jedinečné spojenie strategických a podnikateľských kompetencií, technických i priemyselných zručností
  • Pracovný tím zameraný na prieskum trhu

Príbehy o úspechoch v oblastiach stratégie a štúdia trhu

Kontaktujte našich expertov

Zaujímajú Vás naše služby v oblasti stratégie a prieskumu trhu? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top