skip to Main Content

Prieskum trhu, nevyhnutný na definovanie vašej stratégie šitej na mieru

Rozvíjajte svoje podnikanie na medzinárodnej úrovni vďaka našim odborníkom, ktorí vám ponúkajú prieskum trhu, spĺňajúci vaše ambície nastaviť najlepšiu možnú stratégiu.
Našim klientom poskytujeme znalosti a informácie potrebné na lepšie pochopenie sektorov a trhov s cieľom definovať stratégie prispôsobené ich situácii.

 

0
Počet vykonaných štúdií
>0
Počet zapojených krajín
0%
Identifikované obchodné príležitosti
0%
Miera spokojnosti zákazníkov

Prínos

 • Identifikácia potenciálnych zákazníkov, partnerov a konkurentov v danej geografickej oblasti
 • SWOT analýza
 • Detekcia trhových príležitostí po prvom prístupe k potenciálnym zákazníkom
 • Štúdia ekonomického a technologického rozmiestnenia riešení
  Vypracovanie trhovej a marketingovej stratégie
 • Tvorba podnikateľských plánov a súvisiacich investičných návrhov

Výhody

 • Špecializácia na medzinárodnú strategickú podporu už 70 rokov, s viac ako 150 priemyselnými klientmi, od malých a stredných podnikov po veľké skupiny, vo Francúzsku aj v zahraničí
 • Znalosť charakteristík trhu (klienti a partneri vo viac ako 50 krajinách)
 • Znalosť kultúrnych špecifík v obchodnom svete (20 národností a 10 dcérskych spoločností v SNECI)
 • Odborná znalosť priemyselného sveta
 • Analýzy šité na mieru vďaka špecializovaným tímom

Články na titulnej strane

Back To Top