skip to Main Content

Podpora vášho externého rastu

Pomáhame majiteľom firiem pri ich nákupe alebo predaji, od identifikácie cieľov cez vyjednávanie zmluvy až po podpis.

0
Žiadosti za rok
+0
Ciele identifikované v priemere na jeden prípad
+0
Vykonané finančné analýzy

Prínos

 • Validácia a perimeter projektu
 • Výskum a identifikácia cieľov
 • Komerčná due diligence (podrobná kontrola podnikateľského plánu)
 • Technické a priemyselné posúdenie
 • Rokovanie o dohode až do podpisu
 • Podpora pri hľadaní prechodného manažmentu prevzatej spoločnosti

Rozsah prác:
Fúzia / Akvizícia / Investícia do vlastného imania / Strana predaja
Technické a/alebo obchodné partnerstvo /Priemyselníci / Investičné fondy

Výhody

 • Na mieru šitý a pragmatický prístup, blízky majiteľom firiem
 • Priamy prístup k vrcholovému manažmentu vďaka našej celosvetovej sieti, od malých a stredných podnikov až po veľké skupiny
 • Veľmi silná odbornosť v medzikultúrnych rokovaniach
 • Odbornosť vo finančnej analýze
 • Technické a produktové pochopenie
 • Naša rozsiahla globálna sieť nám umožňuje identifikovať najlepších manažérov

Články na titulnej strane

Back To Top