skip to Main Content

Our Services

 • Offer of Trainings and Coaching strictly adapted to the automotive industry
 • Strategy, Project Management, Quality, Logistics, Purchasing, LEAN Management, Financial Management
 • Trainings between 1 and 10 days on site followed by coaching on-the-job for immediate application
 • Consideration of company expectations before training for complete customization of programs
 • Consideration of evolution of standards at big subscribers
 • Follow up with customers after training

Our Strengths

 • More than 2000 participants from 140 different companies in 20 countries
 • Trainings available in 14 different languages with local accredited trainers
 • Modules written by professionals from the automotive industry
 • An offer customizable to OEM needs
 • Worldwide partners (Galia, Odette) and recommendations from OEMs and professional organizations

Klienti už vyškolení

Naše klientske odporúčania

Toto bolo asi jedno z najefektívnejších školení v mojej praxi. Uvoľnená atmosféra a skutočne interaktívny formát mi pomohli načerpať maximum...Viac info

LEAR Corp Testimonial

Proces APQP je pre spoločnosť Arkal už dobre známy, keďže ide o spoločný rámec postupov a techník, ktoré sa používajú...Viac info

Arkal Testimonial SNECI

Po skončení školenia na tému Lean Manufacturing som bol veľmi spokojný s tým, čo som sa v rámci tejto témy dozvedel. Problematika...Viac info

Ako nový dodávateľ spoločnosti Renault sme hodnotili našu logistiku na základe nástroja MMOG/LE. Po prvom audite nebolo jasných niekoľko kritérií...Viac info

Už druhý raz som sa zúčastnil na školení MMOG/LE, a musím povedať, že pokiaľ ide o kvalitu, druhé školenie bolo lepšie. Som...Viac info

Zúčastnila som sa na školení MMOG/LE, ktoré organizovala dcérska spoločnosť VALEO v Poľsku. Obsah školenia bol jasný, dobre štruktúrovaný a bohatý...Viac info

Valeo

Maďarská agentúra obchodu a investovania (The Hungarian Investment and Trade Agency HITA) sa obrátila na SNECI, aby vyškolila maďarských dodávateľov automobilového...Viac info

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše školenia a koučingové služby? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top