skip to Main Content

COVID-19: Ako podporujeme spoločnosti v ich medzinárodných operáciách

COVID-19: Ako Podporujeme Spoločnosti V Ich Medzinárodných Operáciách

Vďaka nášmu medzinárodnému pôsobeniu, multidisciplinárnym tímom a desaťročiam plodnej spolupráce s významnými hráčmi v automobilovom priemysle SNECI uľahčuje a zlepšuje vzťahy medzi výrobcami vozidiel (v širšom kontexte, t.j. nielen výrobcami áut, ale aj výrobcami nákladných vozidiel a autobusov) a ich zahraničnými dodávateľmi.

Ak by sme našu spoločnosť mali opísať jedným slovom, mohol by to byť „most“. Obrazne povedané, spoločnosť SNECI má hlboké korene na pevnine hlavných výrobcov automobilov a na ostrovoch ich dodávateľov. Pod mostom tečie rieka nedorozumenia, špecifických požiadaviek zákazníka, dilem o kvalite alebo logistike a rozdielov v jazykoch a časových pásmach. Pomáhame spoločnostiam v automobilovom priemysle prekonať všetky tieto problémy.

Keďže kríza COVID-19 zastavila všetky medzinárodné cesty, niekoľko našich klientov sa obrátilo na miestne kancelárie spoločnosti SNECI, aby ich medzinárodne zastupovali. Cieľom je buď podporiť rozvoj ich podnikania so zákazníkmi v zahraničí, alebo pomôcť pri správe ich zahraničných dodávateľov.

Rozvoj podnikania v zahraničí

Pretože obchodné tímy nemôžu vycestovať na stretnutie so svojimi zákazníkmi, potrebujú spoločnosti miestneho zástupcu, ktorý im pomôže pri rozvoji podnikania v zahraničí.

Iste, všetci sme teraz odborníci na Microsoft Teams alebo ZOOM, ale nič nenahrádza fyzický kontakt. Vďaka tomu, že sa veľa obchodných dohôd dosahuje prostredníctvom osobných stretnutí, boli obchodné cesty až do začiatku roka 2020 také populárne.

Naše lokálne predajné tímy so sídlom vo Francúzsku, na Slovensku, v Poľsku, Rusku, Číne, Kórei, Maroku a teraz v Turecku umožňujú našim zákazníkom pokračovať v úsilí o predaj a získavanie nových obchodov. Tieto nákladovo efektívne riešenia môžu tiež znížiť cestovné náklady a uhlíkovú stopu (v čase, keď si svet uvedomuje túto tému čoraz viac).

Pre francúzske spoločnosti sa tieto náklady môžu ešte znížiť. Spoločnosť SNECI bola nedávno schválená francúzskou vládou ako poskytovateľ exportných služieb („Chèque Relance Export “). To umožňuje malým a stredným podnikom využívať dotáciu na financovanie časti nasledujúcich služieb od spoločnosti SNECI: poradenstvo v oblasti vývoznej stratégie, štúdie trhu, obchodný prieskum.

Riadenie vašich zahraničných dodávateľov

Ďalší hlavný trend, ktorý vzrástol počas krízy COVID-19, sa týka priemyselných spoločností, ktoré už nemôžu auditovať alebo riadiť svojich zahraničných dodávateľov. Ako môžete zabezpečiť regulárny audit dodávateľa v Rusku alebo Číne, keď ste vzdialení viac ako 10 000 km?

Prišlo k nám niekoľko výrobcov OEM a dodávateľov Tier1, aby využili výhody našich lokálnych audítorov a inžinierov kvality dodávateľov  so sídlom na celom svete, ktorí poskytujú tieto audity a koučovanie.

Za posledných šesť mesiacov sme zahájili niekoľko nových veľkých projektov v Rusku, Číne a Turecku pre troch rôznych výrobcov OEM, ktorí nás poverili riadením skupiny ich dodávateľov (až niekoľko stoviek) v každej krajine.

Dodávatelia Tier1, ktorí čelia rovnakým problémom, nás požiadali, aby sme auditovali a zvýšili kvalitu ich dodávateľov Tier2 v Číne, Kórei a na Slovensku.

Taktiež sme umiestnili miestnych odborníkov na výrobu, kvalitu a projekty priamo do závodov kľúčových dodávateľov, aby sme rýchlo zlepšili kvalitu dielov a komunikáciu s ich klientmi. Umožnilo nám to tiež zabezpečiť plynulý nábeh projektov pri implementácii štíhlej výroby vo výrobných závodoch dodávateľov.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať.

Back To Top