skip to Main Content

Automobilový priemysel, sektor budúcnosti pre absolventov vysokých škôl

La Jaune et La Rouge Polytechnique - SNECI« Je potrebné povzbudiť mladých technikov, aby išli do automobilového priemyslu ». Stanislas Bailly, prevádzkový riaditeľ a generálny riaditeľ SNECI Ázia uvádza z vlastnej skúsenosti v čísle august-september časopisu technickej univerzity Ecole polytechnique*   početné výhody špičkového odvetvia, ktoré predvída technologické, spoločenské, environmentálne a ekonomické zmeny vo svete zajtrajška a ktoré ponúka výborné príležitosti mladým absolventom vysokých škôl vo Francúzsku a v zahraničí.

« Automobilový priemysel je v dnešnej dobe jedným z najglobálnejších priemyselných odvetví s celosvetovými projektmi », pokračuje Stanislas Bailly, ktorý pripomína, že priemerný vek osoby kupujúcej vozidlo je 34 rokov v Číne oproti 55 rokov vo Francúzsku. Očakávania spotrebiteľov týkajúce sa mobility a príchod nových hráčov na trh, ako sú Google, Apple alebo Uber, nútia výrobcov a dodávateľov, aby prehodnotili koncepciu výroby vozidiel a otvorili cestu novým povolaniam a množstvu kariérnych príležitostí

* « La Jaune et la Rouge », mesačník asociácie bývalých študentov a absolventov technickej univerzity Ecole polytechnique.

Back To Top