skip to Main Content

SNECI úspešne dokončila reorganizáciu logistickej platformy

SNECI úspešne Dokončila Reorganizáciu Logistickej Platformy

Ako súčasť našich aktivít v oblasti nákupu a dodávateľského reťazca SNECI Central & Eastern Europe poskytuje podporu optimalizácie logistiky pre lokálnych dodávateľov.

Minulý rok SNECI CEE podporila významného európskeho dodávateľa Tier1 pri zavádzaní nového projektu reorganizácie logistickej platformy. Hlavnou výzvou bolo vykonať nevyhnutnú reorganizáciu skladu bez narušenia prebiehajúcej výroby.                   

„Od začiatku sme vedeli, že našim hlavným cieľom by bolo úplné zabezpečenie internej logistiky, čo by bolo možné len optimalizáciou existujúcich činností plánovania výroby, preskúmaním ich procesov a nakoniec zavedením systému SAP“, hovorí Jozef Lajda, riaditeľ SNECI CEE.

Významný nárast výroby mal negatívny vplyv na skladový priestor. Okrem toho si rôzni výrobcovia OEM vyžadovali odlišnú organizáciu svojich dodávateľských reťazcov.

„Kapacita priestoru dosiahla svoje hranice veľmi rýchlo a dodávateľ musel zvážiť externalizáciu skladu“, komentuje Jozef Lajda. „Aby sme však mohli začať so stanovením technických požiadaviek na externalizáciu skladu, museli sme vedieť, aké boli disponibilné zásoby v sklade. Preto sme museli vykonať rozsiahlu inventúru.“

Získavanie väčšieho priestoru prostredníctvom externalizácie skladu umožnilo nášmu zákazníkovi pokračovať v práci na príprave supermarketov v sklade závodu.

Napokon sme vytvorili nový komunikačný kanál medzi OEM, našim klientom a externým skladom s použitím riešenia od tretích strán, aby sme zabezpečili stabilný tok 180 nákladných vozidiel každý deň.

„Bol som naozaj hrdý na môj tím, keď som videl, že sa závod rozrastal takým výrazným tempom!“, uzatvára Jozef Lajda.

Back To Top