skip to Main Content
Jozef Lajda

Jozef Lajda
Riaditeľ SNECI Central & Eastern Europe

Po ukončení inžinierskeho štúdia v INSA Lyon, Jozef LAJDA odštartoval svoju kariéru v R&D v Plastic Omnium Group, kde sa zaoberal vývojom v oblasti vibro-akustiky sendvičových kompozitných materiálov. Následne pokračoval v Dassault Systems, kde strávil väčšinu kariéry na pozíciách Presale Consultant & Solution Architecture a Business Consultant in Euro-central region pre oblasť High-Tech priemyslu.

Vďaka svojim konzultačným schopnostiam a zručnostiam v projektovom manažmente, ako aj vysoko motivovanému prístupu vo vedení tímu orientovanom na výsledky, je Jozef poverený pokračovať v úspešnom rozvoji SNECI v strednej a východnej Európe.

Je členom správney rady Francúzsko-slovenskej obchodnej komory.

Back To Top