skip to Main Content
Future CAI

Future Cai
Riaditeľ SNECI China

Od januára 2018 je Future generálnym riaditeľom spoločnosti SNECI v Číne. Pred nástupom do spoločnosti SNECI mal Future už 18-ročné skúsenosti v automobilovom priemysle v Číne, všetky v oblasti predaja a vývoja automobilových komponentov (ABC Group, Lisi Automotive, Venture Interior Systems, Sachs Trading, NOK-Freudenberg).

Je držiteľom titulu MBA zo Šanghajskej univerzity a bakalárskeho titulu v automobilovom inžinierstve zo Šanghajskej Jiaotong univerzity.

Back To Top