skip to Main Content
Sara El Chali SNECI MEA

Sara El Ghali
Manažérka pre SNECI Blízky východ a Afriku

Sara El Ghali má viac ako 10 rokov skúseností v automobilovom priemysle vrátane 8 rokov v spoločnosti Renault vo Francúzsku a Maroku. Špecializuje sa na lokalizáciu nových závodov, spustenie projektov, zlepšenie a rozvoj procesov, industrializáciu a transfer výroby. Sara je audítorkou NSA akreditovanou spoločnosťou PSA, vyškolenou audítorkou ASES a poradkyňou ASES Rank-up pre Renault AMI.

Sara El Ghali je absolventkou EMI – MOHAMMADIA School of Engineering Rabat, s ukončeným druhým stupňom v odbore priemyselné inžinierstvo so špecializáciou na analýzu a riadenie projektov.

Back To Top