skip to Main Content

Prekonávanie výziev pri plánovaní výroby s pomocou SNECI CEE

Prekonávanie Výziev Pri Plánovaní Výroby S Pomocou SNECI CEE

Zmeny v oblasti výroby môžu byť ťažké. S ohľadom na značný tlak na čas a kvalitu sú zmeny obzvlášť náročné v takých zložitých organizáciách, ako sú výrobcovia automobilových dielov.

Aj keď každý nový projekt prináša nové príležitosti, práve zmeny, ktoré dodávateľ musí urobiť na zavedenie nových produktových radov alebo objemov, môžu byť náročné. Keďže každé spustenie projektu má vplyv na ďalšie prebiehajúce programy v závode, výrobný závod musí prispôsobiť svoje plánovanie. Navyše, úspešná a rýchla integrácia plánovania výroby a kontrolných systémov sa stáva zásadnou pre dosiahnutie nákladovo efektívneho a účinného výrobného procesu.

Dôkladný rozvoj plánovania výroby prináša dodávateľovi automobilových dielov mnoho výhod vrátane:

  • Vyššia hodnota ukazovateľa Service rate u zákazníka
  • Zníženie nevyužitého času (IDLE)
  • Dobrý imidž spoločnosti na verejnosti, a z neho vyplývajúca príťažlivosť ako zamestnávateľa
  • Lepšia pracovná morálka v závode
  • Nižšie kapitálové požiadavky
  • Lepší stav zásob

Dodávatelia často vyžadujú dočasnú externú podporu na nastavenie a optimalizáciu nového plánovania výroby počas spustenia projektu z dôvodu nedostatku riadiacich zdrojov alebo kompetencií vo vnútri spoločnosti.

SNECI Central & Eastern Europe nedávno pomohla dodávateľovi plastových vstrekovaných dielov do prevodoviek pri optimalizácii plánovania výroby. Po troch mesiacoch úzkej spolupráce s klientom sme úspešne zaviedli nový plánovací proces podporený prispôsobeným softvérom na každodennú správu výrobných plánov.

Výsledkom je, že u nášho klienta došlo k zlepšeniu pracovnej morálky v závode vďaka prehľadnejšej komunikácii a dosiahlo sa aj značné zníženie nadčasov. Navyše, definovaním pracovných povinností vo výrobnom tíme sme zabezpečili udržateľnú prácu závodu v prípade choroby alebo náhleho odchodu kľúčových zamestnancov.

V neposlednom rade mal zásah spoločnosti SNECI pozitívny vplyv na optimalizáciu zásob a celkovú efektívnosť zariadení (OEE) v závode vďaka presnejšiemu plánovaniu a dobre organizovanej výrobnej činnosti.

Spustenie projektu je rozhodujúcim krokom k úspechu dodávateľov. Tím projektového riadenia spoločnosti SNECI v strednej a východnej Európe poskytuje dočasnú podporu alebo podporu na plný úväzok desiatkam dodávateľov automobilového priemyslu v regióne a pomáha našim klientom pri prekonávaní problémov zložitých výrobných procesov.

Back To Top