skip to Main Content

SNECI sa stala daňovým zástupcom

SNECI becomes fiscal representative

V rámci služieb, ktoré ponúka obchodné oddelenie nákupov a logistiky, SNECI optimalizuje a riadi logistiku medzi dodávateľmi a ich klientmi.

Je to po prvý raz, čo sa SNECI stala daňovým zástupcom pre ázijského dodávateľa súčiastok európskemu klientovi, ktorý si želal dodanie DDP s preclením tovaru. Tento projekt je veľmi zložitý, počet referencií je vyšší ako 1.000 a počet kontajnerov ročne je okolo 200.

SNECI predovšetkým zvolila čo najoptimálnejšie riešenie tohto projektu, a to dodaním do skladu v Nemecku po prevzatí v prístave v Antverpách, kým začala s vybavovaním daňových formalít pre ázijského dodávateľa. SNECI má na starosti aj správu faktúr, čo je komplikovaná úloha vzhľadom na počet spravovaných jednotiek.

« Objavuje sa čoraz viac podnikov, ktoré žiadajú SNECI, aby ich zastupovala v daňových otázkach, aby si zjednodušili colné a daňové formality, takže predpokladáme, že táto činnosť sa bude v budúcnosti sľubne rozvíjať », vyjadril sa Stanisals BAILLY, Generálny riaditeľ SNECI. « Práca so SNECI znamená úspech aj pre dodávateľa, aj pre klienta, keďže našou špecializáciou je aj riadenie takýchto zložitých projektov s cieľom zlepšovania komunikácie s obchodnými partnermi. »

 

Back To Top