skip to Main Content

Spoločnosť SNECI bola nominovaná známym francúzsko-japonským výrobcom komponentov na vykonanie štúdie “Design to Cost”

Spoločnosť SNECI Bola Nominovaná Známym Francúzsko-japonským Výrobcom Komponentov Na Vykonanie štúdie “Design To Cost”

Spoločnosť SNECI bola nominovaná známym francúzsko-japonským Tier 1 výrobcom komponentov, aby vykonala nákladovú analýzu “Design to Cost” pre inovačný  diel motora.

Počas obdobia 6 týždňov, SNECI vykonala kritickú analýzu produktového dizajnu na základe  zoznamov BOM (súpis materiálov), 3D súborov a berúc do úvahy očakávané funkčné špecifikácie, výkonové charakteristiky dielu a obmedzenia spojené s každým komponentom.

SNECI následne navrhla 3 nákladové varianty s použitím niekoľkých surovín a výrobných procesov podľa komponentov.

Pre každý mechanický komponent SNECI pripravila nákladový report s rozčlenením nákladov na materiál, výrobu a nástroje. SNECI tiež vykonala štúdiu závislosti ceny každého komponentu od množstva kusov a poskytla detailný nákladový report pre štandardné komponenty podľa ich množstva.

Po podpísaní NSA s klientom, SNECI vykonala túto analýzu pomocou svojich špecialistov a nástrojov na stanovenie nákladov s použitím rôznych databáz a validovaných nákladových modelov pre rôzne  výrobné procesy.

Pre viac informácie o službách Nákupu a dodávateľského reťazca, alebo ak si želáte kontaktovať našich špecialistov,  prosím kliknite na link: Nákup a dodávateľský reťazec.

Back To Top