skip to Main Content

Spoločnosť SNECI partnerom konferencie CEE Automotive Supply Chain

Spoločnosť SNECI Partnerom Konferencie CEE Automotive Supply Chain

Spoločnosť SNECI sa zúčastnila na konferencii CEE Automotive Supply Chain, najväčšej networkingovej udalosti pre dodávateľov v automobilovom priemysle v strednej a východnej Európe. Konferencia sa konala 12.-13. novembra 2019 v Olomouci (ČR).

Konferencia CEE Automotive Supply Chain je organizovaná hlavnými aktérmi českého a slovenského automobilového priemyslu, vrátane Auto SAP (Česká asociácia automobilového priemyslu) a ZAP (Slovenská asociácia automobilového priemyslu). Organizácie podujatia sa aktívne zúčastnili aj Francúzska, Britská a Nemecká obchodná komora na Slovensku spolu s Obchodnou sekciou veľvyslanectva Kórejskej republiky (Kotra).

Konferencia sa koná po tretíkrát a každý rok sa zameriava na záujmy automobilových aktérov v krajinách V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko), takisto aj v Rakúsku. Medzi hlavné diskutované témy patria: automobilový dodávateľský reťazec, kvalita a logistika v automobilovom priemysle, predaj primárnych výrobných dielov a budúce požiadavky na dodávateľov automobilových komponentov.

Viac ako 450 účastníkov zo 17 rôznych krajín sa počas tretieho ročníka konferencie zúčastnilo nielen na konferencii, ale aj na večernom networkingovom podujatí a na stretnutiach B2B.

Ako partner konferencie spoločnosť SNECI privítala vo svojom stánku mnoho spoločností. Naši odborníci zo strednej Európy predstavili tri najdôležitejšie aktivity spoločnosti SNECI v tomto regióne: školiace aktivity, operatívnu podporu a spoluprácu v oblasti dočasného riadenia.

 „Druhý deň konferencie ponúkol automobilovým profesionálom, ktorí hľadajú partnerov v regióne strednej a východnej Európy, veľa výborných príležitostí,“ uvádza Jozef Lajda, riaditeľ spoločnosti SNECI pre strednú a východnú Európu. „Počas stretnutí B2B sme mali možnosť hovoriť s mnohými dodávateľmi automobilových súčiastok a komponentov, poskytovateľmi riešení v IT, výrobe a službách, spoločnosťami automatizácie, výskumu a vývoja. Cieľom nebolo len propagovať výrobky, technológie a know-how, ale aj nájsť dôveryhodných obchodných a technologických partnerov. “

Back To Top